Първо какво са тригерите в Mysql ? В общи линии това са обекти които са асоциирани с таблица и се активират при изпълняването на INSERT, UPDATE, DELETE в асоциираната им таблица. Синтаксиса за създаване на trigger под mysql e Какво искам да постигна ... В общи линии целта ми е много проста, имам таблица с езикови низове и при обновяване на даден низ от тази таблица, предишната му стойност да се записва в друга таблица с цел справка при необходимост. Така нека първо да създадем таблицата към която ще "вържем" тригера. и след това таблицата където ще се пазят старите версии на езиковия низ. пс: в примерния код има добавени и Foreign keys-ове които можете да премахнете :) Така нека създадем и тригера който ще свърши работата :) Ta нека се опитам да обясня какво се случва ред по ред. С този ред създаваме тригер с име "before_site_languages_update" който ще се задейства преди да се обнови таблицата site_languages, именно този ред " BEFORE UPDATE ON" посочва кога да се задейства въпросния тригер. След това имаме "FOR EACH ROW BEGIN" с който казваме че за всеки ROW Взимаме старата информация с "OLD." и го добавяме в 'site_languages_versions' таблицата. Завършваме с "END//". Ами това е :) Изглежда простичко но върша добра работа. Важно е да се знае че тригерът не може да се асоциира с темп таблица или view, също така създаването на тригери е налично от версия 5.0.2 на Mysql Линкове: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/create-trigger.html