Още една малка фунцкия която от подаден стринг ичиства всички < img > тагове